Astudiaeth O Fywyd a Gwaith Siams Dwnn (c. 1570 - C. 1660), Cywyddr O Fetws Cedewain Yn Sir Drefaldwyn: v. 1 (Welsh Studies S. No. 19a Arg ed.)

Astudiaeth O Fywyd a Gwaith Siams Dwnn (c. 1570 - C. 1660), Cywyddr O Fetws Cedewain Yn Sir Drefaldwyn: v. 1 (Welsh Studies S. No. 19a Arg ed.)

By: Dafydd Huw Evans (author)Hardback

Special OrderSpecial Order item not currently available. We'll try and order for you.

Description

This study of the poetry of Siams Dwnn, son of the heraldic bard Lewys Dwnn contains a wealth of new material relating to the gentry of Montgomeryshire in particular during the first half of the 17th century - many of their houses are depicted in a series of photographs, prints, and pictures. The significance of the Battle of Montgomery (1644) is also discussed in an Appendix. Atgynhyrchir rhifau 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 56, 57, drwy ganiatad Llyfrgell Genedlaethol Cymru; rhifau 4, 16, 30, 34, 35, 49, 50, 52, 53, 55, drwy ganiatad Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - Hawlfraint y Goron; rhif 28 drwy ganiatad The Public Record Office, Llundain; rhif 47 drwy ganiatad Arwel a Delyth Jones, Rhyd-y-gro, Llanerfyl. (Mr. David Thomas o'r Comisiwn a luniodd y Map.) Lluniau a dynnwyd gan yr awdur yw'r gweddill. Carwn gydnabod yma hefyd y cymorth a gefais gan Miss Rhian Edwards wrth olygu rhai o'r lluniau hyn.

Contents

Rhestr Lluniau a Mapiau, ix; Y Testun, 1; Cywyddau crefyddol; I Marwnad Dr. Oliver Lloyd, y Berth-lwyd, 1; II Moliant Dr. John Davies, Mallwyd, 7; III Moliant Dr. John Davies, Mallwyd, 12; IV Moliant Dr. John Davies, Mallwyd, 17; V Marwnad Harry Parry, Manafon, 22; VI Cywydd ar yr Epistol Ddydd Gwyl y Gwirioniaid, 31; VII Cywydd ar yr Epistol y Sul wedi'r Nadolig, 37; VIII Cywydd ar yr Epistol Ddydd Calan, 40; IX Cywydd ar yr Epistol Ddydd Gwyl Ystwyll, 43; Cywydd llenyddol; X Marwnad Rhys Cain, Croesoswallt, 46; Cywyddau ac englynion gofyn; XI Cywydd gofyn am wn oddi wrth Ieuan ap Dafydd ab Owain, Perthincws, 53; XII Cywydd gofyn am gleddyf oddi wrth Richard Thomas, Carnedd, ar ran Lewys Evans, y Plasau Duon, Carno, 59; XIII Cywydd gofyn am gleddyf oddi wrth Lewys Evans, y Plasau Duon, ar ran Edward Prys, Ystradfaelog, 65; XIV Cywydd gofyn am farch oddi wrth yr Arglwyddes Gwen Pryse, Gogerddan, ar ran Mastr Morgan Lewys, 74; XV Cywydd gofyn am siaced byrfwch oddi wrth Weithan Jones, Treweithan, ar ran Moses Lewys, 79; XVI Englynion gofyn (12) am linyn het oddi wrth Rhys Lloyd ap Dafydd ap Rhys Llwyd, Dolgelynnen, ar ran Lewys Evans, y Plasau Duon, 87. XVII Englynion gofyn (12) am ddeial haul oddi wrth John Lloyd ap John ap Dafydd, y Gorddwr, ar ran Lewys Evans, y Plasau Duon, 92; Cywyddau siryf a dirprwy-siryf, a.y.b.; XVIII Moliant Robert Wynn, Bodysgallen, 105; XIX Moliant Edward Prys, y Llwyn-ynn, 116; XX Moliant Rowland Pugh, Mathafarn, 124; XXI Moliant Lewys Evans, y Plasau Duon, 131; XXII Moliant Morus Prys, Ystradfaelog, 136; XXIII Moliant Richard Pryse, Gogerddan, 143; XXIV Moliant Syr Richard Pryse, Gogerddan, 148; Cywyddau priodas; XXV Cywydd priodas James Johnes, Llanbadarn Fawr, a Mary Pryse, Gogerddan, 155; XXVI Cywydd priodas Weithan Jones iau, Treweithan, a Margred Johnes, Llanbadarn Fawr, 164; Cywydd heddwch; XXVII Cywydd cymod dros Weithan Jones, Treweithan, i John Powell, Treweithan, 172; Cywydd afiechyd / adferiad iechyd; XXVIII Moliant Dafydd Llwyd ab Ieuan, y Plasau Duon, Llanwnnog, 178; Cywyddau gwr; XXIX Moliant John Pryce, Ystrad-fflur / Newtown Hall, 187; XXX Moliant Rhys ap Hywel ap Rhydderch, Tyddyn-y-pentre, 194; XXXI Moliant Lewys Evans, y Plasau Duon, 199; XXXII Moliant Weithan Jones, Llysyn, 204; XXXIII Moliant John Powell, Treweithan, 214; XXXIV Moliant Edward Owen, Pen-yr-allt goch, 223; XXXV Moliant Lewys ab Ieuan ap Dafydd, Barhedyn, 229; XXXVI Moliant Syr Richard Pryse, Gogerddan, 234; XXXVII Moliant Syr John Lloyd, Ceiswyn, 240; XXXVIII Moliant John Bodwrda, Bodwrda, 247; XXXIX Moliant Syr John Wynn, Gwedir, 252; XL Moliant John Salesbury, Lleweni, 263; XLI Moliant Thomas Goodman, y Plas Uchaf, 269. Cywyddau marwnad (gwyr); XLII Marwnad Lewys Blaene, Gregynog, 287; XLIII Marwnad Syr John Pryse, Aberbechan, 292; XLIV Marwnad Maredudd Morgan, Aberhafesb, 297; XLV Marwnad Syr John Pryce, Newtown Hall, 303; XLVI Marwnad Hywel ap Rhydderch, y Plasau Duon, Carno, 311; XLVII Marwnad Ieuan ap Hywel, y Plasau Duon, Carno, 317; XLVIII Marwnad Jenkin Lloyd, y Berth-lwyd, 322; XLIX Marwnad Rowland Pugh, Dol-y-corslwyn, 330; L Marwnad Elystan Owen, Machynlleth, 336; LI Marwnad John Morgan, Llanfair Caereinion, 341; LII Marwnad Lodwick Beaumont, Talgarth, 346; LIII Marwnad Syr Richard Pryse, Gogerddan, 351; LIV Marwnad Lewys Gwyn, y Dolau-gwyn, 356; LV Marwnad Huw Owen, Cae'r-berllan, 363; LVI Marwnad Huw Nannau Hen, Nannau, 367; LVII Marwnad Thomas Bodfel, Bodfel, 374; LVIII Marwnad Huw Bodwrda, Bodwrda, 379; Cywyddau marwnad (gwragedd); LIX Marwnad Jane Pugh, y Plasau Duon, Carno, 385; LX Marwnad Judith Lloyd, Treweithan, 389; LXI Marwnad yr Arglwyddes Gwen Pryse, Gogerddan, 393; LXII Marwnad Hester Middleton, Gogerddan, 399; LXIII Marwnad Frances Jones, Dol-y-fonddu, 404; Englynion amrywiol; LXIV Englynion (4) ar losgi plasty Rowland Pugh, Mathafarn, yn 1644, 414; LXV Englynion (2) ar enedigaeth Margred Jones, merch Weithan Jones, yn Llysyn, 1638, 420; LXVI Englyn i gabinet Weithan Jones, Llysyn, 1638, 422; LXVII Englynion (4) ar enedigaeth William Williams, mab John Williams, Llanrhaeadr-ym-Mochnant, 423; LXVIII Englynion (2) i William Williams uchod, 1635, 427; LXIX Englynion (3) ar gwpan yfed Syr Richard Lewys, 435; LXX Englyn ar ddyrchafiad Syr Richard Pryse, Gogerddan, yn farwnig, 1641, 438; LXXI Englynion (2) i John Bodwrda, Bodwrda, 1594, 439; LXXII Englynion (3) i Harry, John a William, meibion John Salesbury, Lleweni, 440. LXXIII Englynion (2) i wr eiddig, 444; LXXIV Englyn ar fwyd, 445; LXXV Englyn ar fwyd, 446. Cylch Clera Siams Dwnn - Map; 1. Safle plasty'r Berth-lwyd, uwchlaw Hafren; 2. Rheithordy Mallwyd; 3. Wynebddalen Gramadeg Dr. John Davies (1621); 4. Pont Fallwyd, ar Ddyfi; 5. Safle Ty yng Ngweirglodd Lwyd, Castell Caereinion; 6. Y gwasanaeth ar gyfer Dydd Gwyl y Gwirioniaid yn y Ll.G.G.; 7. Y gwasanaeth ar gyfer y Sul cyntaf ar ol y Nadolig yn y Ll.G.G.; 8. Y gwasanaeth ar gyfer Dydd Calan yn y Ll.G.G.; 9. Y gwasanaeth ar gyfer Dydd Gwyl Ystwyll yn y Ll.G.G.; 10. Cofnod am dy a gardd Rhys Cain yn Stryd Wylw, Croesoswallt, yn Powys Castle Schedule 21911, 7v; 11. Plas Llysyn, Carno (safle Perthincws gynt); 12. Carnedd, Llandinam; 13. Y Plasau Duon, Carno; 14. Treweithan, Llandinam; 15. Dolgelynnen, Pennal; 16. Bodysgallen, Llan-rhos; 17. Y Llwyn-ynn gan John Ingleby, yn 1794; 18. Mathafarn; 19. Llofnod Lewys Evans, y Plasau Duon; 20. Ystradfaelog, Llanwnnog; 21. Engrafiad o Ogerddan, 1822; 22. Glynhafren, Old Hall; 23. Llofnod John Powell, Treweithan, 1665; 24. Y Plasau Duon, Llanwnnog; 25. Neuadd y Plasau Duon, Llanwnnog; 26. Hen lawr y neuadd; 27. Engrafiad o Ystrad-fflur, 1741; 28. Ewyllys Rhys ap Hywel ap Rhydderch, Tyddyn-y-pentre; 29. Cwm-yr-annel, Carno; 30. Llysyn, Llanerfyl, yn 1947; 31. Pen-yr-allt goch, Llanidloes; 32. Barhedyn, Darowen; 33. Rhol achau (Syr) Richard Pryse, Gogerddan, gan Dwm Sion Cati; 34. Ceiswyn, Tal-y-llyn, c. 1971; 35. Bodwrda, Aberdaron; 36. Sgets o Wedir Uchaf gan Thomas Dineley, 1684. 37. Lleweni, gan Foses Griffith, 1795; 38. Y Plas Uchaf, gan John Ingleby, 1794; 39. Gawen Goodman, y Plas Uchaf, 1582; 40. Gregynog, gan Foses Griffith, 1781; 41. Aberbechan, gan John Ingleby, 1796; 42. 'Aberhavesp Hall' a'r eglwys, gan John Ingleby, 1795; 43. Newtown Hall, gan John Ingleby, 1796; 44. Llofnodion Jenkin Lloyd, y Berth-lwyd, a Morgan Glynn, Glyn Clywedog, yn Mont. Gaol Files; 45. Dol-y-corslwyn, Cemais; 46. Morben Dyfi, ger Machynlleth; 47. Rhyd-y-gro, Llanerfyl; 48. Talgarth, Trefeglwys; 49. Y Dolau-gwyn, Tywyn; 50. Cae'r-berllan, Llanfihangel-y-Pennant; 51. 'Old Nannau' gan Foses Griffith; 52. Bodfel, Llannor; 53. Cemais Bychan gan arlunydd anhysbys; 54. Machynlleth; 55. Caer-gai, Llanuwchlyn; 56. Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant gan John Ingleby, 1795; 57. Llofnod Rondle Davies.

Product Details

 • ISBN13: 9780773461536
 • Format: Hardback
 • Number Of Pages: 252
 • ID: 9780773461536
 • ISBN10: 0773461531
 • language of text: Welsh
 • edition: Arg ed.

Delivery Information

 • Saver Delivery: Yes
 • 1st Class Delivery: Yes
 • Courier Delivery: Yes
 • Store Delivery: Yes

Prices are for internet purchases only. Prices and availability in WHSmith Stores may vary significantly

Close