CBAC TGAU Sbaeneg

CBAC TGAU Sbaeneg

By: Bethan McHugh (author), Chris Whittaker (author)Paperback

Only 2 in stock

£18.61 RRP £18.99  You save £0.38 (2%) & FREE Saver Delivery on orders over £20

Description

Crown House Publishing have worked closely with WJEC on a new series of endorsed textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications. They are designed for the teaching of French, German and Spanish through the medium of Welsh. They offer engaging and relevant content and provide comprehensive coverage of the WJEC themes and sub-themes, incorporating all of the new exam components, including: * Literary and authentic texts * Listening and reading tasks that correspond to specification requirements * Role plays, photo cards and conversation questions * Translation (from and into Spanish) * Increased focus on grammar including grammar in context sections * Opportunities for stretch and challenge Mae Crown House Publishing wedi gweithio'n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau wedi eu cymeradwyo ar gyfer ieithoedd tramor modern sy'n cyd-fynd a'r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i'w haddysgu o 2016 ymlaen a'u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae'r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol i gefnogi dysgwyr drwy heriau'r manylebau newydd. Fe'u cynlluniwyd i addysgu Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r cynnwys yn ddiddorol ac yn berthnasol ac yn ymdrin yn gynhwysfawr a themau ac is-themau CBAC, gan ymgorffori pob un o'r unedau arholiad newydd, gan gynnwys: * Testunau llenyddol a gwreiddiol * Tasgau gwrando a darllen sy'n cyfateb i ofynion y fanyleb * Tasgau chwarae rol, cardiau llun a chwestiynau sgwrs * Cyfieithiad (o ac i'r Sbaeneg) * Mwy o sylw i ramadeg gan gynnwys gramadeg gan gynnwys adrannau 'Gramadeg yn ei gyd-destun' * Cyfleoedd i ymestyn a herio

About Author

Bethan McHugh is an experienced MFL teacher and has held numerous positions of responsibility during her career including head of year, head of Spanish, HE adviser and learning leader. She is currently a GCSE Spanish examiner and team leader, CPD presenter and author of assessments and digital resources. Chris Whittaker is an experienced teacher of German and French. He has been a head of department and has always sought innovative and engaging ways to improve teaching and learning. He currently runs First for Languages, which delivers a range of services to businesses, individuals, examination boards and schools.

Product Details

  • ISBN13: 9781785830877
  • Format: Paperback
  • Number Of Pages: 246
  • ID: 9781785830877
  • ISBN10: 1785830872

Delivery Information

  • Saver Delivery: Yes
  • 1st Class Delivery: Yes
  • Courier Delivery: Yes
  • Store Delivery: Yes

Prices are for internet purchases only. Prices and availability in WHSmith Stores may vary significantly

Close