Estudis linguistics i culturals sobre <i> Curial e Guelfa</i>: Novel*la cavalleresca anonima del segle XV en llengua catalana. Linguistic and Cultura

Estudis linguistics i culturals sobre Curial e Guelfa: Novel*la cavalleresca anonima del segle XV en llengua catalana. Linguistic and Cultura

By: Antoni Ferrando (editor)Hardback

Up to 2 WeeksUsually despatched within 2 weeks

Description

Curial e Guelfa es una novel*la anonima del segle XV escrita en llengua catalana, desconeguda fins al segle XIX i publicada por primera vegada el 1901. Es tracta d'una obra singular, a cavall entre l'Edat Mitjana i el Renaixement, en que es conjuminen magistralment els components cavalleresc i sentimental i la influencia de l'Humanisme. Encara que el protagonista realitza les seues gestes per Italia, Alemanya, Hongria, Franca, Anglaterra, Grecia, Terra Santa, Egipte i Tunis, el seu ambient es basicament italia. El seu anonimat i la seva llengua han desorientat els linguistes i els historiadors de la literatura que s'hi han acostat. La novel*la, ara accessible en angles, espanyol, frances, portugues i italia - en traduccions promogudes per IVITRA, basades en l'edicio filologica del prof. Antoni Ferrando (2007) -, atrau cada vegada mes l'atencio dels estudiosos, no sols per la seva redaccio exquisida i la seva ben tracada estructura, sino pel seu ric rerefons cultural europeu. El present volum d'estudis intenta respondre a gran part d'aquests interrogants, amb quaranta aportacions molt rellevants tant en l'aspecte linguistic com en el cultural. Curial e Guelfa is a 15th century anonymous romance written in Catalan, unknown until the 19th century and first published in 1901. It is a singular work, halfway between the Middle Ages and the Renaissance, in which the features of chivalry and sentimentalism and a touch of Humanism are brilliantly combined. Although the main character performs his heroic deeds in Italy, Germany, Hungary, France, England, Greece, the Holy Land, Egypt and Tunisia, the atmosphere is essentially Italian. Its anonymity and its language have always disconcerted the linguists and literary historians who have approached it. The novel, now available in English, Spanish, French, Portuguese and Italian - in translations sponsored by IVITRA, based upon Prof. Antoni Ferrando's philological edition (2007) - and in German, is increasingly attracting the attention of scholars, not only because of its delighting style and its wonderfully traced structure, but also because of its rich cultural European background. This volume of studies tries to solve most of these questions with forty outstanding contributions, all of them very important both from a linguistic and a cultural point of view.

Contents

1. Introduccio (by Ferrando, Antoni); 2. Introduction (by Ferrando, Antoni); 3. I. La novel.la i el seu context / The romance and its context; 4. De nou sobre el ms. del Curial e Guelfa: Una aproximacio codicologica (by Avenoza, Gemma); 5. Ensayo de localizacion del anonimo autor del Curial (by Colon Domenech, German); 6. Precaucions metodologiques per a l'estudi linguistic del Curial e Guelfa (by Ferrando, Antoni); 7. Curial e Guelfa: Reflexions historiques i culturals a proposit de la datacio de la novel*la (by Grifoll, Isabel); 8. Nuevas observaciones sobre la encuadernacion del Ms 9750 Curial e Guelfa de la Biblioteca Nacional de Espana (by Sanchez Hernamperez, Arsenio); 9. II. Aproximacio cultural / A cultural approach; 10. Tradurre in italiano il Curial e Guelfa: Appunti e campioni (by Annicchiarico, Annamaria); 11. Il Curial e Guelfa e i romanzi francesi del XV secolo (by Babbi, Anna Maria); 12. El mariscal Boucicaut, Guillaume du Chastel i Pere de Cervello al Curial e Guelfa i al Jehan de Saintre: Connexions historiques i literaries (by Beltran, Rafael); 13. Construir l'humanisme reconstruint la cultura i les fonts del Curial (by Butinya, Julia); 14. Curial e Guelfa: Texto catalan, contexto italiano (by Compagna, Anna Maria); 15. Curial e Guelfa: Une voie philosophique et poetique (by Courcelles, Dominique de); 16. La imatge de l'escriptura al Curial e Guelfa: Usos i funcions (by Escarti, Vicent Josep); 17. Curial e Guelfa: El jo de l'autor i la historia (by Espadaler, Anton M.); 18. Lo musulman y lo arabe en Curial e Guelfa: Analisis general (by Sanchez, Francisco Franco); 19. Seduccio (Laquesis), versus eleccio i gracia prevenint (Guelfa): El dilema de Curial (Mt 6, 22-24) (by Hauf, Albert); 20. Enlighting with words: Text and image in Curial e Guelfa (by Martines, Vicent); 21. Las fuentes del latin del Curial e Guelfa (by Mesa Sanz, Juan Francisco); 22. Dues notes sobre el Curial e Guelfa (by Miralles, Carles); 23. La poesia trovadoresca en Curial e Guelfa (by Riquer, Isabel de); 24. III. Aproximacio gramatical / A grammatical approach; 25. Los nexos causales y finales en el Curial e Guelfa: Descripcion de una sincronia historica (by Batllori, Montserrat); 26. Original or falsification?: Syntax as a witness for the defence (by Fischer, Susann); 27. El vocalisme i el consonantisme en el Curial e Guelfa (by Marti Mestre, Joaquim); 28. Aspectes de morfologia nominal en el Curial e Guelfa (by Marti Mestre, Joaquim); 29. Les construccions condicionals de Curial e Guelfa (by Molina Marti, Xavier); 30. Les perifrasis aspectuals en el Curial e Guelfa (by Montserrat, Sandra); 31. Els mots gramaticals en el Curial e Guelfa: El cas de pur (by Montserrat, Sandra); 32. L'e tengut baix e sota peu: Alguns aspectes dels adverbis i les preposicions al Curial e Guelfa (by Saldanya, Manuel Perez); 33. Usos sintactics dels verbs copulatius en el Curial e Guelfa (by Ramos, Joan Rafael); 34. Les construccions concessives en el Curial e Guelfa (by Rofes Moliner, Xavier); 35. Condicionals concessives i altres construccions de valor concessiu en el Curial e Guelfa (by Rofes Moliner, Xavier); 36. Un aspecto sintactico del Curial e Guelfa: Las perifrasis modales (by Schmid, Beatrice); 37. La morfologia verbal al Curial e Guelfa (by Wheeler, Max W.); 38. IV. Aproximacio lexica / A lexical approach; 39. Los cultsimos en Curial e Guelfa (by Casanova, Emili); 40. Aproximacio a les novetats lexiques i semantiques del Curial e Guelfa (by Martines, Josep); 41. Lo aragones en Curial e Guelfa (by Terrado Pablo, Javier); 42. Tipologia dels noms propis en el Curial e Guelfa (by Turull, Albert); 43. Valencianitat del Curial (by Veny, Joan); 44. Expressions multinominals en Curial e Guelfa (by Wittlin, Curt); 45. Bibliografia de corpus; 46. Index

Product Details

 • ISBN13: 9789027240095
 • Format: Hardback
 • Number Of Pages: 1193
 • ID: 9789027240095
 • weight: 2725
 • ISBN10: 9027240094
 • language of text: Catalan

Delivery Information

 • Saver Delivery: Yes
 • 1st Class Delivery: Yes
 • Courier Delivery: Yes
 • Store Delivery: Yes

Prices are for internet purchases only. Prices and availability in WHSmith Stores may vary significantly

Close