GAORANGER

GAORANGER

By: Lick (author)eBook

Description

Phim ke cho Cuộc chiến Đậu Chong Lào Cai Ác của Siêu Nhân: 1000 trước khi ra cộng đồng 1 Cuộc chiến long troi lo Đất giữa super dynamic physical với Oruku (AKA Orgs). Dĩ nhiên Cuộc chiến mà ảnh hưởng đến 'người loai. VI các dynamic meta physical các lua ra 5 người để giúp văn bản Hồ Tiêu diệt Oruku và bảo vệ người dân loai. Thức phe Thiện Chiến Thắng, Quận Orgs đã được Phòng báo chí. Nhưng 1000 năm Kho hàng Còn Kho row con sau đây, có thể lấy lại Orgs Trỗi Date 1 lần nữa. Và thời điểm này, 5 người được lựa chọn để bảo vệ Trái Đất.

Chúng ta thấy tim hieu cùng các anh hùng này và nhin lại hình ảnh Đẹp Đặng nhớ 

Create a review

Product Details

  • publication date: 23/01/2014
  • ID: 1230000212285
  • book language: en
  • publisher: Lick

Supported Platforms

  • Android   Epub DRM Yes
  • Ereader   Epub DRM Yes
  • Desktop   Epub DRM Yes
  • IOS   Epub DRM Yes
  • Windows   Epub DRM Yes

Please note: The price displayed here is for information only as it may differ from the price currently offered at Kobobooks.com.
Please confirm the price prior to purchasing your eBook from Kobobooks.com.

Close